Spółki partnerskie Suder & Suder i Suder Plus są jednymi z największych firm zajmujących się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych, przyczep, naczep oraz autobusów. Tworzą rozbudowaną sieć dystrybucji, która obejmuje oddziały w największych miastach w całej Polsce.

Programista C#, PL/SQL

Lokalizacja:
Modlnica k/Krakowa
Spółka:
Suder & Suder
Zakres obowiązków:
 • Programowanie zorientowane obiektowo z użyciem wzorców projektowych
 • Rozwój nowych i wsparcie istniejących rozwiązań
 • Integrację z produktami firm zewnętrznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Zapewnienie wsparcia we wszystkich etapach tworzenia oprogramowania. Sugerowanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
 • Tworzenie i utrzymywanie warstwy bazodanowej z wykorzystaniem min. procedur składowanych
 • Tworzenie i utrzymywanie szeroko rozumianych procesów automatycznych
 • Raportowanie postępów prac, uczestnictwo w spotkaniach projektowych
Oferujemy:
 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia, znajomości procesów firmowych i posiadanych umiejętności (szczególne zaangażowanie może być dodatkowo premiowane)
 • Stałą pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Możliwość wyboru formy współpracy
 • Udział w realizacji ciekawych projektów
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pracę zdalnie lub biurze (rozpatrywane indywidualnie)
Wymagania:
 • Znajomości przynajmniej 2 technologii .NET (WinForms, WCF, WPF, ASP.NET MVC, WebForms)
 • 2-letniego doświadczenia(najlepiej komercyjnego) w programowaniu w języku C# lub posiadanie szczególnych umiejętności ;)
 • Wytwarzania wysokiej jakości kodu źródłowego
 • Znajomości zagadnień bazodanowych. Mile widziana znajomość PL/SQL(Oracle)
 • Zdolności analitycznego myślenia i logicznej argumentacji
 • Umiejętności i chęci pracy w grupie
 • Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów
 • Mile widziane wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki (informatyka lub pokrewne).
 • Mile widziana znajomość DevExpress
 • Mile widziana znajomość repozytorium kodu GIT
Pozostałe informacje:

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego stanowiących jeden plik zatytułowany imieniem i nazwiskiem na adres e-mail:

rekrutacja.it|suder.eu| class="btn btn-system" |rekrutacja.it|suder.eu

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dobrowolnie przekazanych przeze mnie w toku rekrutacji, wykraczających poza tematy, o które zapytuje rekrutujący.”

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki SUDER & SUDER sp. z o.o. ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica, KRS 0000029557, NIP 676-17-05-562, REGON: 351157103 i SUDER plus sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 13, 30-832 Kraków, KRS 0000197557, NIP 923-13-90-224, REGON 970636043, które przetwarzają je dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a w części, w której przekazane dane przekraczają zakres zapytania na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) . Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. W razie naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych rodo|suder.eu| |rodo|suder.eu

Wyślij swoją aplikację
Dołącz CV
* - pola wymagane
rekrutacja.suder|suder.eu| class="send-email" |lub wyślij aplikację na
adres e-mail|